EZconn Czech a.s. implements a project supported by EU funds

EZconn Czech a.s. implements a project supported by EU funds

EZconn Czech a.s. implements a project called „Expansion of the R&D centre for the development and prototype production of high-tech opto-electronic modules based on silicon-photonics technology for achieving ultra-high transmission speeds" with reg. No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024241 which is submitted for co-financing from EU funds from the Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness.

The aim of the project is to extend the R&D capacity in EZconn Czech a.s. thanks to which it will participate in the development of new technologies for telecomunications and new technologies for assembly of components based on Silicon Photonics technology.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření VaV centra pro vývoj a výrobu prototypů high-tech opto-elektronických modulů na bázi silicon-photonics technologie pro dosažení ultra-vysokých přenosových rychlostí“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024241, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.
Cílem projektu je rozšíření výzkumně vývojové kapacity společnosti EZconn Czech a.s., díky které se bude podílet na vývoji nových technologií pro telekomunikace a nových technologií pro zpracování komponent na bázi Silicon Photonics technologie.